Zorgaanbod

Zorgaanbod

De huisartsenpraktijk biedt een breed pakket aan zorg, al dan niet in samenwerking met ketenpartners. Deze zorg is onderverdeeld in een basisaanbod en aanvullend aanbod.

Basisaanbod

Dit pakket is voor alle huisartsenpraktijken in Nederland gelijk. Het betreft de eerste opvang en verdere afhandeling van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte. De huisartsen leveren het basisaanbod tijdens de reguliere openingstijden van hun praktijken. In de avond, nacht en weekenden verlenen de huisartsenposten in Helmond de spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag.

Aanvullend aanbod

Deze aanvulling op het basisaanbod omvat huisartsgeneeskundige zorg die aansluit op specifieke behoeften. Het gaat om activiteiten die vragen om extra kennis en kunde, extra apparatuur of een programmatische aanpak. De huisartsenpraktijk levert het volledige aanvullend aanbod, te weten:

Ketenzorg rondom

 • diabetes mellitus
 • astma en COPD
 • hart- en vaatziekten
 • GGZ-aandoeningen
 • jeugdigen
 • kwetsbare ouderen
 • begeleiding bij het stoppen met roken

Aanvullende diagnostiek in de praktijk:

 • 30 min bloeddruk meting
 • electrocardiografie (ECG)
 • longfunctieonderzoek (spirometrie)
 • vaatdoppleronderzoek
 • dementiescreening (MMSE) 

Aanvullende behandelingen:

 • cyriax-injecties
 • kleine chirurgie
 • electrocauter behandeling
 • plaatsen spiraaltje
 • plaatsen pessarium
 • stikstofbehandeling

Preventieve geneeskunde:

 • jaarlijkse griepvaccinatie
 • baarmoederhalsuitstrijkjes

Daarnaast hebben wij regelmatig multidisciplinair overleg op het vlak van jeugdzorg, ouderenzorg en palliatieve zorg.